เข้าสู่ระบบ ข่าวสาร / เอกสารเกี่ยวระบบ

ข่าวสาร / เอกสารเกี่ยวระบบ

คู่มือการใช้งานระบบ HSCS

เมื่อวันที่ 04/02/2021 11:37 น.     โดย Aministrator

เป็นเอกสารประกอบการใช้งานระบบ HSCS สำหรับโรงพยาบาลสมาชิก เผยแพร่เมื่อ กุมภาพันธ์ 2564


เอกสารที่เกี่ยวข้อง : ไฟล์ที่ 1   

© 2013 The Healthcare Accreditation Institute (Public Organization)
The Healthcare Accreditation Institute (Public Organization).
88/39 Ministry of Health National Health Building, 5th Floor,Soi 6 Tivanon. Taladkwan Muang, Nonthaburi 11000.