ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

1. ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาล

"ระบบแสดงเฉพาะรายชื่อ รพ. ที่อยู่ในโครงการ 2P Safety Hospital เท่านั้น"

© 2018 The Healthcare Accreditation Institute (Public Organization)
The Healthcare Accreditation Institute (Public Organization).
88/39 Ministry of Health National Health Building, 5th Floor,Soi 6 Tivanon. Taladkwan Muang, Nonthaburi 11000.