สำหรับเจ้าหน้าที่

ระบบอัตโนมัติจะส่งอีเมล์ไปยังอีเมล์ของผู้ดูแลระบบคนที่ 1 ของโรงพยาบาล หากจำอีเมล์ผู้ดูแลระบบโรงพยาบาลไม่ได้ ติดต่อเจ้าหน้าที่


© 2022 The Healthcare Accreditation Institute (Public Organization)
The Healthcare Accreditation Institute (Public Organization).
88/39 Ministry of Health National Health Building, 5th Floor,Soi 6 Tivanon. Taladkwan Muang, Nonthaburi 11000.