ข่าวสาร / เอกสารเกี่ยวระบบ

คู่มือการใช้งานระบบ HSCS

เมื่อวันที่ 30/01/2023 15:05 น.     โดย Aministrator

เป็นเอกสารประกอบการใช้งานระบบ HSCS สำหรับโรงพยาบาลสมาชิก 
© 2022 The Healthcare Accreditation Institute (Public Organization)
The Healthcare Accreditation Institute (Public Organization).
88/39 Ministry of Health National Health Building, 5th Floor,Soi 6 Tivanon. Taladkwan Muang, Nonthaburi 11000.